Tilia cordata. Barcelona

OBJECTIU:

Poda de seguretat. Til·lers centenaris que desprès de pavimentar el terra i enterrar la runa de les obres ha començat a patir una reculada severa.
Sistema radicular molt afectat. És va baixar capçada i branques mortes.
Tila cordata 1

Tila cordata 2
Tila cordata 3
Tila cordata 4
Tila cordata 5
Tila cordata 6

Pinus halepensis. Valldoreix

OBJECTIU:

Tala de seguretat. Pi blanc d’uns 23 metres amb risc de caiguda sobre la casa. Abatiment de l’arbre amb cordes.

Només hi ha fotos del primer dia, la baixada de la secció del tronc no està fotografiada (segon dia)
pinush alepensis valldoreix 1
pinush alepensis valldoreix 2
pinush alepensis valldoreix 3
pinush alepensis valldoreix 4
pinush alepensis valldoreix 5
pinush alepensis valldoreix 6
pinush alepensis valldoreix 7
pinush alepensis valldoreix 8
pinush alepensis valldoreix 9